pm9 windmesser

  • Possible lengths: 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, & 16 m
  • Material : anodized aluminum (e : 2 mm)
  • Number of segments :3 – 11, depending on model
  • Transport length : 1,25 m – 2,70 m
  • Extended length : 4 - 16 m
  • Tube diameters : 20 to 70 mm
  • Weight : 2,2 – 15,2 kg

 

Contact us

Kritech & Co PGmbH

Gewerbestrasse, 1
B - 4731 Raeren
Belgium

Tel : + 32 87 85 04 78
Fax : + 32 87 85 31 84
E-Mail : info@kritech.be

Main brands

  daivs

hoentzsch

hydrobios

kippzonen

lufft

neu

vaisala

young

Breitfuss Logo

Friedrichs Logo

SEBA Logo