P62 41fBAWasfJL

Functions:

  • Wind in kn, km/h, m/s, ft/s, mph, Beaufort / accuracy: ±4%
  • Barometer 220 to 1280 hPa / 6,49 to 37,8 Hg / accuracy: ±3 hPa
  • Altitude -2.000 m to 10.000 m / -6.600 to 33.000 ft / accuracy: ±30 m
  • Hygrometer 1 % RH to 100 % RH / accuracy: ±5%
  • Thermometer in °C - °F/ accuracy: ±0,5°
  • Clock / Stopwatch / Alarm clock

 

Contact us

Kritech & Co PGmbH

Gewerbestrasse, 1
B - 4731 Raeren
Belgium

Tel : + 32 87 85 04 78
Fax : + 32 87 85 31 84
E-Mail : info@kritech.be

Main brands

  daivs

hoentzsch

hydrobios

kippzonen

lufft

neu

vaisala

young

Breitfuss Logo

Friedrichs Logo

SEBA Logo